Pohjoista puunkorjuuta vastuullisesti ja kestävästi. Metsänhakkuuta- ja
ajoa, leimikoiden suunnittelua ja tontti-, pelto- ja polttopuuhakkuita.

ME TEEMME POHJOISTA PUUNKORJUUTA!