Pohjoista puunkorjuuta ammattitaidolla ja luontoystävällisesti kannolta tienvarteen. Leimikoiden suunnittelua, metsänhakkuuta ja
-ajoa, maanmuokkaustöitä sekä tontti-, pelto- ja polttopuuhakkuita.

ME TEEMME POHJOISTA PUUNKORJUUTA!